Sklic izredne skupščine Rugby zveze Slovenije

Sklicana je izredna skupščina Rugby zveze Slovenije, ki bo v sredo 18.9.2013 ob 19.00 uri na igrišču Oval v Stanežičah.

Dnevni red:

  1. Potrditev dnevnega reda;
  2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overoviteljev in verifikacijske komisije;
  3. Volitve novih organov zveze;
  4. Razno.