Povzetek skupščine

Na redni letni skupščini RZS, je dosedanje vodstvo oddalo poročila komisij in ponudilo svoj odstop, ki je bil soglasno sprejet.
Izvoljen je bil nov v.d. Predsednik, Borut Grgič, ter v.d. sekretar Ivan Šček.
Sklicana je tudi nova izredna skupščina, ki bo potekala 18.9.2013, kjer bodo potekale ponovne volitve za organe RZS.